Werkwijze

Aanmelden
Aanmelden voor behandeling bij Psychologiepraktijk Veugen kan via e-mail of telefonisch (zie contact). Bij telefonisch contact zal ik u vragen naar uw reden van aanmelding om een eerste inschatting te maken of ik u passende hulpverlening kan bieden. Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief voor Basis GGZ van een (huis)arts nodig.

Intake
Na aanmelding vindt een intake plaats, in een of twee gesprekken. We bespreken uw achtergrond, leef- en werkomstandigheden, uw psychische welbevinden en persoonlijke stijl. De informatie uit de verwijsbrief van uw (huis)arts en eventueel door u ingevulde vragenlijsten worden hierbij ook betrokken. We stellen samen vast wat u met de behandeling wilt bereiken. Op basis van het intakegesprek krijgt u een advies voor behandeling en worden afspraken voor een behandelplan met doelen gemaakt.
Met uw toestemming ontvangt uw verwijzer een schriftelijke terugkoppeling van uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose en het behandelplan. Indien blijkt dat uw klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor basis GGZ behandeling, dan zal ik met u en uw verwijzer de mogelijkheden bespreken en indien gewenst een doorverwijzing verzorgen.

Naar de eerste afspraak vraag ik u het volgende mee te nemen:
– Identiteitsbewijs. Ik ben wettelijk verplicht u te identificeren voorafgaand aan de behandeling.
– Verwijsbrief huisarts. Indien u in aanmerking voor een vergoeding wilt komen, is dit ook verplicht.
– Verzekeringsgegevens. Deze zijn nodig indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding.
U blijft zelf aansprakelijk voor de kosten van gesprekken die niet door de verzekering vergoed worden. Zie ook onder ‘Tarieven en vergoeding’.

Behandeling
De behandeling zal vervolgens zo snel mogelijk van start gaan, een behandeling duurt meestal tussen de 5 en 12 gesprekken. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten en 15 minuten is gereserveerd voor verslaglegging. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van diverse therapievormen, waaronder cliëntgerichte, oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie.
We zijn samen verantwoordelijk om de behandeling succesvol te laten zijn. Ik zal mijn kennis en kunde inzetten, en bied u een ondersteunende hand in de zelfverkenning en het vinden van een goede balans tussen uw draagkracht en draaglast. Van u verwacht ik dat u de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen gezondheid en u zich actief opstelt en de gemaakte afspraken nakomt. Het vraagt van u om, vaak letterlijk en figuurlijk, in beweging te komen. De meeste verandering vindt buiten de therapiesessies plaats, dat betekent dat u ook tussen de gesprekken met uw behandeling bezig gaat zijn, bijvoorbeeld door het uitvoeren van oefeningen, (t)huiswerk of het schrijven van een verslag over de gesprekken. Bij het afsluiten van de behandeling, bespreken we wat u gaat doen om uw gezondheid ook in de toekomst te bewaken.
De gesprekken vinden plaats in de thuispraktijk, of als de therapie zich er voor leent al wandelend in de buitenlucht. Dit praat soms makkelijker, geeft letterlijk en figuurlijk ruimte, en helpt daadwerkelijk in beweging te komen.

Evaluatie
Om na te gaan of we samen op de goede weg zitten, evalueren we op meerdere momenten de behandeling. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg met u aangepast. De behandeling wordt ook afgesloten met een evaluatie. We staan dan stil bij gemaakte vorderingen, en wat u vooral helpt en heeft geholpen in de behandeling. Het kan ook zijn dat ik u vraag aan het begin, na enige tijd en aan het eind van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Over mij

Mijn naam is Inge Veugen. Na de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (1997-2001) specialiseerde ik me als gezondheidszorg (GZ-)psycholoog voor volwassenen en ouderen, met het accent op medische psychologie (2009-2010). Ik heb ruime ervaring in verschillende instellingen in de GGZ-gerelateerde zorg voor zowel kinderen als volwassenen. Als GZ-psycholoog werk ik vooral inzicht gevend, structurerend en oplossingsgericht. Ik heb aandacht voor uw klachten en uw krachten, voor u als persoon en voor de context waarin u zich beweegt. Als persoon bent u expert van uzelf, en de oplossingen heeft u zelf in huis. Ik help u deze te vinden, om in beweging te komen en weer meer grip te krijgen op uw eigen leven. Psychologiepraktijk Veugen staat voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en deskundigheid.